unnamed

A State of Grace – Human Rights and Human Obligations

320 kr

A State of Grace – Human Rights and Human Obligations är en rak och enkel bok om våra mänskliga rättigheter och skyldigheter. Författaren uppehåller sig kring det egna begreppet istima, som är ett slags psykologisk smärta som finns inom oss som individer, mellan oss i en relation, i samhället och globalt.

ISBN: 978-91-979898-8

Produktbeskrivning

A State of Grace – Human Rights and Human Obligations påminner oss om våra mänskliga rättigheter, vår rätt till vår egen kropp, våra tankar, våra känslor och vårt liv. Och vår rätt till kommunikation. Författaren Maria Dolores Ehrling uppmärksammar oss även om våra skyldigheter när det gäller kropp, tankar, känslor, liv och kommunikation. Läsaren guidas rakt in i kärnan av mänskligheten – kärlek, intigritet och det som författaren kallar för istima.