Oslipad diamant - 52 dikter och betraktelser

Oslipad diamant – 52 dikter och betraktelser

175 kr

Oslipad diamant – 52 dikter och betraktelser är just en samling dikter och betraktelser bland annat om möten i olika former – möten med oss själva, med andra människor och med naturen och samhället omkring oss.

ISBN: 978-91-979898-4-8